ພວກເຮົາຊ່ວຍໂລກຂະຫຍາຍຕົວຕັ້ງແຕ່ປີ 1983

ຫນ້າທີ່ຫນັກມາດຕະຖານ Octagonlock