ພວກເຮົາຊ່ວຍໂລກຂະຫຍາຍຕົວຕັ້ງແຕ່ປີ 1983

ກອບ Mason / ຂັ້ນຕອນຂັ້ນຕອນ