ພວກເຮົາຊ່ວຍໂລກຂະຫຍາຍຕົວຕັ້ງແຕ່ປີ 1983

ໂປແກມປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ແສງສະຫວ່າງ