ພວກເຮົາຊ່ວຍໂລກຂະຫຍາຍຕົວຕັ້ງແຕ່ປີ 1983

Scaffolding ພາສາຍີ່ປຸ່ນ