ພວກເຮົາຊ່ວຍໂລກຂະຫຍາຍຕົວຕັ້ງແຕ່ປີ 1983

ສາຍເຊືອກເສັ້ນຂວາງຂອງຍີ່ປຸ່ນ