ພວກເຮົາຊ່ວຍໂລກຂະຫຍາຍຕົວຕັ້ງແຕ່ປີ 1983

ກຽດຕິຍົດແລະລາງວັນ

图片1
图片2
图片3